Project

Wittenburg

wittenburg

Van Hollant particuliere woonzorg is het alternatief voor reguliere verzorgings- en verpleeghuizen. Een plek waar u zelfstandig, in uw eigen appartement, in een zorgzame én verzorgde omgeving kunt wonen. Een echt ‘thuis’, maar wel met de veiligheid en de zekerheid van 24 uur per dag zorgaanwezigheid.

De kernwaarden binnen hun dienstverlening zijn: gastvrijheid, zorg met aandacht, keuzevrijheid, privacy, wonen in een inspirerende omgeving en vooral: wonen en leven, zoals u dat wenst.

Het pand Wittenburg in Stompetoren was tot 1 januari 2015 het gemeentehuis van de voormalige gemeente Schermer. Het pand, met name het voorhuis, is in 1889 ontworpen en gebouwd voor de 19e-eeuwse herenboer Kramer Glijnis.

Wittenburg is inmiddels aangekocht door Craenenbroeck Vastgoed B.V. voor Van Hollant, een zorgonderneming van Tom en Judith Veldt. Zij verbouwen het tot woonzorgcomplex voor ouderen met 24 wooneenheden. 

Van Hollant heeft de veiligheid van haar bewoners in een hoog vaandel staan en heeft dan ook besloten om het pand Wittenburg te voorzien van een sprinklerinstallatie conform de NEN-EN16925. Begin 2021 heeft PJT Vastgoed, de ontwikkelaar van het pand, samen met de installatie adviseur Reijnen engineering contact opgenomen met Sign Security Systems om mee te denken over de invulling van de sprinklerinstallatie in dit zeer unieke object. De opdracht voor de realisatie is aan Sign Security Systems verstrekt.

In 2021 zal Sign Security Systems voor PJT Vastgoed de sprinklerinstallatie ontwerpen, leveren, installeren en inbedrijfstellen. Tijdens het ontwerp van de sprinklerinstallatie zal er speciale aandacht zijn voor de diverse authentieke details in het pand Wittenburg, zodat deze volledig tot hun recht blijven komen.