Project

Herman Frantsenhuizen

Herman Frantsenhuizen

Al ruim vijftig jaar zijn de Herman Frantsenhuizen een begrip in Vlaardingen. Mensen met een verstandelijke beperking vinden er een warm thuis, kwaliteitsvolle zorg en professionele begeleiding. De huizen zijn vernoemd naar Herman Frantsen. Hij had oog voor mensen met een verstandelijke beperking en was betrokken bij de oprichting van de sociale werkplaats en gezinsvervangende tehuizen.

De bewoners van de gezinsvervangende huizen ontvangen individuele begeleiding en, indien nodig, verzorging en verpleging. Na hun werk op de sociale werkplaats of bezoek aan een dagverblijf zijn er volop mogelijkheden voor gezelligheid en ontspanning.

Bij de Herman Frantsenhuizen staat zorg voor de kwaliteit van het dagelijks leven centraal. Tijd en aandacht voor de bewoners vinden de medewerkers belangrijk. 

Er ontstond een brandveiligheidsvraagstuk waarvoor Herman Frantsenhuizen al in een vroeg stadium contact heeft opgenomen met Flameteq. Sign Security Systems werd op basis van de relatie door Flameteq gevraagd om mee te denken over de alternatieve invulling middels een stationair brandbeveiligingsysteem voor het pand aan de Schiedamseweg 96-98-100, om de brandveiligheid van haar bewoners te verhogen. Daar er mensen met beperkingen 24/7 verblijven in het pand werd door Sign Security Systems direct aan een Life Safety concept gedacht.

Er is in 2020 een vooronderzoek gedaan naar de mogelijke opties (bouwkundig en installatietechnisch) en begin 2021 is geadviseerd om een waterleiding-sprinklerinstallatie  conform de NEN2077 te realiseren. Deze zal voor dit bestaande gebouw met bestaande NUTS aansluitingen de minste overlast geven bij de realisatie en het meest kostenefficiënt zijn.
Dit is vastgelegd in een Uitgangspuntendocument welke ter beoordeling is voorgelegd aan het bevoegd gezag.  Deze toetsing loopt nog door het bevoegd gezag.

In de loop van 2021 zal Sign Security Systems voor Herman Frantsenhuizen de drinkwaterleidingsprinklerinstallatie ontwerpen, leveren, installeren en inbedrijfstellen.

Tijdens de realisatie van de drinkwaterleidingsprinklerinstallatie zal er speciale aandacht gaan naar de jaren 30 bouwdelen. En meer nog  naar haar bewoners, om zo min mogelijk overlast te creëren en te voldoen  aan de visie van de Herman Frantsenhuizen.