Project

BRINKTOREN

De Brinktoren: de eerste energiepositieve wolkenkrabber in Nederland

De BrinkToren wordt de eerste energiepositieve wolkenkrabber in Nederland. Dat betekent dat het gebouw meer energie opwekt dan het effectief verbruikt.

Voorlopig kun je van de BrinkToren nog niet veel zien. Maar de bouw is wel gestart, dus komt daar snel verandering in. Eind 2025 moet het architecturale kunstwerk volledig af zijn. Hoe dan ook zal de woontoren een diepe indruk nalaten op het landschap van de hoofdstad. De wolkenkrabber is namelijk een perfect voorbeeld van hoe modern design en duurzaamheid kunnen samenvloeien in een historische stad.

De woningen worden verwarmd en gekoeld door middel van het grootschalig opslaan van warmte en koude in water diep onder de grond.

Wonen, werken en koffiedrinken in Amsterdam

De ontwikkelaars hebben er expliciet voor gekozen geen enkele woning in de vrije sector aan te bieden. In totaal komen er ruim 400 woningen voor ongeveer 600 mensen in de 90 meter hoge BrinkToren, waaronder 112 sociale huurwoningen voor wooncorporatie Ymere, 23 zorgwoningen en 266 middeldure huurwoningen. Goed nieuws dus voor young professionals, starters, jonge koppels en (internationale) studenten in Amsterdam.

Verder is het ook de bedoeling dat de semi-residentiële woontoren een ontmoetingsplaats voor de gehele buurt wordt en niet alleen voor de bewoners. Daar moeten de volgende faciliteiten voor zorgen:

  • Bowlingzaal met live podium
  • Koffietentje
  • Flexwerkplekken
  • Restaurant
  • Gemeenschappelijk dakterras
  • Buurtkamer
  • Gemeenschappelijke binnentuin

Bij de bouw van de BrinkToren toont Cordeel Amsterdam zijn expertise op het gebied van hoogbouw in binnenstedelijke gebieden. Deze locatie vormt namelijk een grote logistieke uitdaging, gezien de beperkte bouwplaats. Door het gebouw te construeren met prefabelementen worden veel werkzaamheden met bijbehorende risico’s off-site en in een gecontroleerde omgeving uitgevoerd. Dit resulteert in een hogere kwaliteit en snellere bouwtijd, waardoor klanten eerder gebruik kunnen maken van de BrinkToren. Bovendien ervaren de gemeente Amsterdam en de omgeving hierdoor minder overlast van de bouwwerkzaamheden.

HOMIJ heeft van Cordeel de opdracht verkregen voor de technische installaties; van ontwerp tot en met realisatie van het gehele object. Sign Security Systems zal in opdracht van HOMIJ de complete sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsinstallatie ontwerpen, leveren, installeren en inbedrijfstellen.

De verdiepingsvloeren worden veelal opgebouwd met breedplaten met voorgeboorde gaten, waarin de sprinklercups en de instort sprinklerleidingen door Sign Security Systems op de juiste plaats worden aangebracht en mee ingestort in de vloer. Hierdoor is enkel de sprinkler zichtbaar in de onderliggende verdiepingen. Voor de brandmeld- en ontruimingsinstallatie wordt ook dit principe aangehouden.

De realisatie van de sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsinstallatie zal binnenkort starten en de oplevering van het gebouw zal eind 2025 gaan plaatsvinden.