certificaten

Onze certificaten

Hier vindt u uitgebreide informatie over de diverse certificaten en erkenningen die ons bedrijf heeft verworven. Deze prestigieuze certificaten zijn het bewijs van onze toewijding aan de hoogste normen van kwaliteit, vakmanschap en professionele integriteit.

VCA

Dit certificaat is een erkenning voor organisaties en professionals die voldoen aan strenge normen op het gebied van veiligheid en welzijn op het werk. Het helpt bedrijven om risico’s te identificeren en te beheersen, ongevallen te verminderen en een veilige werkomgeving te creëren voor hun medewerkers en de omgeving.

Brandmeld - en ontruimingsalarmintallaties

Het certificaat voor Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties is een waardevol erkenningssysteem binnen de brandbeveiligingsindustrie. Het heeft als voornaamste doel om te waarborgen dat brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen voldoen aan de hoogste normen voor veiligheid en betrouwbaarheid.

ISO

Het behalen van een ISO 9001:2015-certificaat toont aan dat een organisatie voldoet aan deze strenge kwaliteitsnormen en zich inzet voor het leveren van hoogwaardige producten of diensten aan haar klanten.

VBB

Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-installaties) zijn beveiligingssystemen die zijn ontworpen en vastopgesteld in gebouwen of inrichtingen om in geval van brand mensen te beschermen en/of schade te beperken. Een VBB-systeem is bedoeld om een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen.

Levering van een VBB-installatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten het product dat zij leveren en de omstandigheden waarbinnen dat product zijn werk moet doen door en door kennen. Dat vraagt om een adequate borging van de kwaliteit door de VBB-leverancier.

Sign Security Systems BV is gecertificeerd volgens het VBB-schema voor:

  • Automatische sprinklerinstallaties
  • Watervoerende sprinklerinstallaties
  • Sprinklerinstallaties met schuimbijmenging

Blusgas

Het schema K21045 Fire Protection Systems biedt partijen de mogelijkheid tot het leveren van producten en diensten met aantoonbaar een hoge mate van kwaliteitsborging voor alle gangbare vast opgestelde brandbeveiligingssystemen.

Bijzonder aan dit schema is dat er op basis van de Europese norm EN 16763 voor het Leveren en Onderhouden van Safety en Security Systems congruente eisen worden gesteld aan de inrichting van het kwaliteitssysteem, voor zowel de levering als ook de onderhoudsprocessen van de certificaathouder. Dit levert certificaathouders standaardisatie op en maakt het internationaal toepasbaar. Waardoor zij in een sterk internationaliserende markt met één certificatieschema kunnen werken in meerdere Europese landen.

Sign Security Systems BV is gecertificeerd volgens dit schema voor:

  • Blusgassystemen