Greif Europoort

Als één van de marktleiders is Greif actief op het gebied van industriële verpakkingen en bijbehorende diensten.

Greif had behoefte aan zowel projectmanagement als technisch inhoudelijke inbreng om de brandbeveiliginginstallatie te laten voldoen aan de Wm-vergunning. Sign Security Systems kon deze behoefte invullen, waarbij vooral de ervaring aan zowel opdrachtgever als aannemer zijde als een pre werd ervaren.

De gehele site is ondertussen gescreend op compliance met de Wm-vergunning, waar het zwaartepunt met name op de PGS-15 opslag ligt. Hiervoor heeft Sign Security Systems voor Greif het uitgangspunten document en het inspectieplan opgesteld voor zowel de sprinkler als de schuimblusinstallatie.

De diverse mogelijkheden om in compliance te worden zijn hierna onderzocht op haalbaarheid en van elke der varianten is een kostenraming opgesteld. Op dit moment wordt er nog, samen met diverse medewerkers van de opdrachtgever, gewerkt aan een investeringsaanvraag voor de uitvoering van het project waaraan alle betrokkenen commitment aan willen geven.